Terapia manualna

Już Hipokrates postrzegał leczenie kręgosłupa jako jeden z kamieni węgielnych medycyny. Pierwsza znacząca szkoła terapii manualnej w czasach nowożytnych powstała pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Od tamtej pory na świecie wyodrębniło się wiele samodzielnych szkół. W moim gabinecie opieram się przede wszystkim na koncepcji opracowanej przez dr Andrzeja Rakowskiego, obecnego prezesa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Terapia manualna zajmuje się ręcznym leczeniem zaburzeń czynności narządu ruchu. Techniki zabiegowe wycelowane są w stawy kręgosłupa i kończyn oraz w tkanki miękkie (mięśnie, powięzie, więzadła, ścięgna, tkanka podskórna). Należą do nich m.in. mobilizacje i manipulacje, poizometryczna relaksacja mięśni, mobilizacje uciskowe, mobilizacje stref komórkowo - bólowych tkanki podskórnej fałdem Kiblera.

Po bardzo wyczerpującym wywiadzie i wykluczeniu przeciwwskazań ustala się hipotezę badawczą, którą weryfikuje się w badaniu poprzez próbę leczenia. Jeśli w teście kontrolnym, którym może być np. łatwy do zmierzenia zakres ruchu w stawie, występuje poprawa, wtedy dopiero stosujemy pełne procedury lecznicze na tkanki, z którymi już sama próba pracy przyniosła korzyści. Takie podejście w znamienny sposób zwiększa skuteczność prowadzonej terapii.

Drugim niezwykle ważnym aspektem prowadzenia terapii jest fakt włączania pacjenta w aktywne uczestnictwo we własnym leczeniu. Prócz zabiegów ręcznych wykonywanych przez terapeutę, pacjent zobowiązany jest do regularnego, samodzielnego wykonywania ćwiczeń w domu, a także do pracy nad wyeliminowaniem złych nawyków, które stały się przyczyną dolegliwości.