Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia Metodą McKenziego

Jest to kompletna metoda diagnozowania i leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa opracowana w latach sześćdziesiątych XX wieku przez nowozelandzkiego terapeutę Robina McKenzie. System ten od początku swojego istnienia dzięki wysokiej skuteczności cieszy się ogromnym uznaniem wśród pacjentów i terapeutów na całym świecie. Powstały w 1982 roku Międzynarodowy Instytut McKenziego zrzesza swoich terapeutów w kilkudziesięciu krajach (www.mckenziemdt.org).

Podstawowe założenia metody:

1) Ukierunkowany ruch oparty o dokładną diagnozę.
Diagnoza ustalana jest poprzez specyficzny dla tej metody bardzo dokładny wywiad i badanie. Badanie polega głównie na uważnej obserwacji reakcji bólowej pacjenta na zadany w ściśle określonym kierunku ruch. Efektem tak przeprowadzonego badania jest znalezienie tzw. preferencji kierunkowej. Oznacza to określenie takiego kierunku ruchu, który zastosowany w technikach terapeutycznych i ćwiczeniach u osób z zespołem strukturalnym*, będzie powodował szybką poprawę stanu pacjenta.

2) Bezpieczeństwo
W metodzie Mckenziego stosuje się tzw. progresję siły terapeutycznej. Fizjoterapeuta wprowadza stopniowo ruch wykonywany siłami samego pacjenta, techniki delikatnego docisku, poprzez mobilizacje, aż po manipulacje. Za każdym razem obserwuje reakcje pacjenta na zadaną technikę. W przypadku ewentualnego zwiększenia bólu już w początkowym etapie istnieje możliwość bezpiecznego odstąpienia od wykonywania niektórych technik terapii.

3) Edukacja
Celem terapii jest nie tylko wyleczenie, ale także edukacja pacjenta. Terapeuta bardzo dokładnie opisuje mechanizm dysfunkcji, jego przyczyny, a także, co bardzo ważne, sposób prawidłowego wykonywania codziennych czynności, aby zapobiec nawrotowi choroby w przyszłości.

*Zespół strukturalny jest najczęściej stwierdzaną przyczyną bólów kręgosłupa. Istotą powstania tego zespołu jest patologiczne przemieszczenie tkanek wewnątrz segmentu ruchowego kręgosłupa. Tkanką, która zdecydowanie najczęściej ulega przemieszczeniu, jest jądro miażdżyste (otoczone pierścieniem włóknistym tworzy dysk międzykręgowy).

W wyniku nieprawidłowego wykonywania czynności dnia codziennego, najczęściej poprzez zbyt długi czas siedzenia w nieprawidłowej pozycji, kręgosłup człowieka przebywa permanentnie w zgięciu. Jądro miażdżyste przesuwa się wtedy w kierunku tylnym lub tylno-bocznym, rozciągając jednocześnie pierścień włóknisty. Takie wielokrotnie powtarzane działanie doprowadza po pewnym czasie do uszkodzenia pierścienia włóknistego. Uszkodzenie to może być tak duże, że w konsekwencji doprowadza do powstania przepukliny dysku z uciskiem na korzeń nerwowy.

Istotą leczenia w tym zespole jest przede wszystkim znalezienie kierunku ruchu powodującego powrót przemieszczonej tkanki na swoje miejsce, wykonywanie ćwiczeń w tym kierunku zgodnie z zaleceniami terapeuty, unikanie ruchu będącego przyczyną zaburzenia oraz odtworzenie funkcjonalności uszkodzonej tkanki.