Cennik

 Indywidualna sesja terapeutyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 zł